ENERGI
Hvad der er sparret er tjent -
der er penge i at skåne miljøet

Solenergi

Solcelleanlæg bliver ofte blandet sammen med solvarmeanlæg, men der er meget stor forskel på de to typer anlæg.

Solvarme-anlæg:
Solvarmeanlæg er forholdsvis simple anlæg, som producerer varmt vand fra solfangere, som udnytter solens varmestråling. Det varme vand supplerer husets egen varmtvandsforsyning fra husets varmeanlæg
Læs mere..

Solcelle-anlæg:
Solcelleanlæg producerer elektricitet ud fra solens lysstråling på samme måde, som f.eks. en lommeregner med fotocelle producerer strøm til lommeregneren ud fra lysets fra vinduet eller fra en kontorlampe. Blot producerer et solcelleanlæg langt mere strøm. Et solcelleanlæg producerer jævnstrøm og for at strømmen kan bruges i vores almindelige elinstallationer på 230 V, er det nødvendigt at omdanne jævnstrømmen til 230 V vekselstrøm i en såkaldt inverter eller vekselretter.
Læs mere..

Pillefyr

Et træpillefyr brænder med træpiller og er nok den billigste opvarmningsform til centralvarmeanlæg.
Til gengæld er et træpillefyr mere arbejdskrævende end oliefyr, naturgasfyr eller varmepumper.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg gerne vil have et træpillefyr, Har du plads til et træpillefyr? Et træpillefyr skal bruge mere plads end andre centralvarmefyr.
Du kan godt montere et træpillefyr i et fyrrum på 3-4 m2, men så skal du have plads til træpillerne et andet sted. Tænk over, hvordan du får træpillerne frem til fyrets magasin, når der skal fyldes på fyret.
Kan min skorsten bruges til et træpillefyr? Kontakt din skorstensfejer og få ham til at tjekke, om skorstenen kan bruges.

Pasning af et træpillefyr
I fyringssæsonen skal du regne med, at magasinet ved fyret skal fyldes ugentligt, mens du kan nøjes med at fylde det en gang om måneden om sommeren. Derudover skal fyret renses jævnligt afhængig af, hvor automatiseret det er (renbørstning af kedelflader og rensning af forbrændingsrist, tømning for aske)

Hvor mange træpiller bruger et fyr?
En typisk familie i parcelhus bruger ca. 3 tons træpiller om året. 3 tons træpiller svarer til 1.500 liter olie.

Hvad er en varmepumpe

En varmepumpe er en slags omvendt køleskab, som er i stand til at hente varme ved lav temperatur og opkoncentrere varmen, så du kan varme dit hus op med det.

Almindeligste varmepumper er:
Jordvarme: henter varmen fra jorden, hvor sommerens solvarme gemmer sig. Læs mere..

Luft-til vand: Henter varme fra udendørsluften og overfører varmen til centralvarmeanlægget. Læs mere..

Luft til luft: Henter varmen fra udendørsluften og overfører den til et ventilationssystem. Systemet er ofte kombineret med en varmeveksler, som henter varme fra ventilationsluften indendørs. Nogle af disse systemer kan fungere som airconditionsystem om sommeren. Læs mere..

Kan jeg gøre min varmepumpe mere effektiv
En varmepumpe er i stand til at levere 2-5 gange så meget energi til varme, som du bruger til at drive varmepumpen i form af elektricitet. Har du mulighed for at hente varme fra steder, som har en højere temperatur end der, hvor du normalt ville hente varme til en varmepumpe, kan effektiviteten være højere. Du kan f.eks. hente varme fra din egen stald, din egen sø eller andre steder. Lægger du varmeslanger i en sø er varmepumpen billigere at etablere end et jordvarmeanlæg, men du skal søge om tilldelse til det på samme måde som til et jordvarmeanlæg

Vil min varmepumpe altid være lige effektiv?
Et jordvarmeanlæg er mere effektivt end et luft-anlæg, men er også dyrere at etablere. Effektiviteten af en varmepumpe afhænger i høj grad af ude-temperaturen. Jo koldere det er, jo mindre varme er der at hente udenfor og jo mindre effektiv er en varmepumpe. Varmepumpens effektivitet afhænger også af dit varmesystem. En varmepumpe fungerer bedst med et lav-temperatursystem, som gulvvarme, mens det kræver mere strøm at bringe temperaturen op til radiator-temperatur. Det er dog muligt at radiatorerne kan udskiftes til en type, som kan levere samme mængde varme ved en lavere temperatur.

Regnvandsanlæg

Stor erfaring med eftersyn og rengøring regnvandsanlæg

Hvis man tænker på at bygge hus eller er i gang med en ombygning, bør man overveje at installere et regnvandsanlæg, eller under alle omstændigheder forberede sit husbyggeri på en senere etablering.

Når man planlægger et anlæg til anvendelse af regnvand, overvejer de fleste, hvorvidt det er en god investering. I den forbindelse bør man undersøge og være opmærksom på følgende forhold:


Det kan være vanskeligt at danne sig et overblik over, hvordan man skal gennemføre et sådan projekt. Det er derfor en god ide, at alliere sig med en fagmand (Autoriseret kloakmester eller VVS-installatør) så tidligt som muligt. Fagmanden kan være behjælpelig med forslag til, hvordan regnvandsanlægget kan etableres i netop dit hus.

Kondenserende gasfyr

Et kondenserende gasfyr er en både energi- og omkostningsbesparende løsning takket være intelligent teknik.
Ganske enkelt fordi den udnytter det anvendte brændstofs energiindhold næsten fuldstændigt.
Den energi, der bliver frigivet ved forbrænding af naturgas i form af vanddamp, genindvinder systemet i form af vand.
Resultat: Maksimal effektivitet og varmekomfort. Den kondenserende teknik er moderne opvarmning.
I nybyggeri er det næsten allerede standard. Men også i gammelt byggeri udnytter man fordelene ved denne intelligente form for varmeproduktion ved renovering.

I de 20 år, der er gået siden de første naturgasfyr blev installeret er der sket en stor udvikling på området og gasfyr i dag er langt mere effektive end tidligere. Hvis du har et gammelt gasfyr (ikke kondenserende) kan du spare flere tusinde kroner om året på at skifte fyret ud.

Gas of Sol

Et solvarmeanlæg består af en eller flere solfangere og en varmtvandsbeholder, som er tilsluttet dit naturgasfyr.
I et kombineret solvarme- og naturgasanlæg tager gasfyret over, når solen ikke kan klare opvarmningen alene.
I Danmark kan et typisk solvarmeanlæg til parcelhuse dække ca. 60 procent af familiens årlige forbrug af varmt vand.
Et solvarmeanlæg virker ikke kun, når solen skinner, men også i gråvejr bare mindre.
Det skyldes, at solfangerne er designet til at kunne opfange både solens direkte stråling og en diffus stråling fra himmelrummet.
Den bedste udnyttelse af solfangerne får du ved at vende dem direkte mod syd og have en hældning på mellem 30 og 60 grader.
En placering mod sydøst eller sydvest giver også en god ydelse. Sørg også for, at der ikke er træer, som skygger for solen, over solfangerne.

Kondenserende oliefyr

Der står ca. 200.000 oliekedler i danske hjem, som er 15 år eller ældre. Ved at skifte til en ny oliekedel kan husejere med gamle oliekedler få et markant lavere olieforbrug til gavn for både miljø og pengepung.

Et gammelt oliefyr brænder dårligt! - og det koster på effektivitet, er dyrt i vedligeholdelse og udleder alt for meget CO2

De mest energirigtige oliefyrede kedler er de såkaldte kondenserende kedler. At kedlen er kondenserende betyder, at stort set alt varmen i røggassen udnyttes, dvs. at vanddampene i røggassen fortættes bagerst i kedlen. Dette stiller særlige krav til skorstenen, som dog i mange tilfælde kan opfyldes ved, at en foring indføres i skorstenen.

Fjernvarme

Hvis du vil omlægge til fjernvarme, skal du bo i et område med fjernvarme, og du skal tilsluttes fjernvarmenettet med en stikledning. Stikledningen består af et dobbeltrør, hvor det ene rør fører varmt vand ind til dit hus, og det andet sender dit afkølede returvand tilbage til fjernvarmeværket.

Hos Energistyrelsen kan du se, om din bolig kan tilsluttes fjernvarmenettet

Tilslutningspligt
Fjernvarme hører under det, som hedder kollektiv varmeforsyning og ligger dit hus i et område med kollektiv varmeforsyning er det slet ikke sikkert at du har noget valg om du vil være tilsluttet fjernvarmen eller ej. Fjernvarme findes kun i større eller mindre byområder på grund af at det kun kan betale sig at lave og vedligeholde et ledningsnet, hvis der er et vist antal aftagere af varmen. Der kan være forskellige undtagelser fra tilslutningspligten:
Hvis du er nødt til at udskifte væsentlige dele af dit varmesystem for at få fjernvarme
Hvis du er folkepensionist har du krav på, at blive fritaget for tilslutningspligt, hvis du søger om det hvis mere end 50 % af din bygnings energibehov dækkes af vedvarende energi.
Er dit hus i lavenergiklasse 1 eller 2 skal du have dispensation fra tilslutningspligten
Hvis dit hus skal rives ned inden for en kortere tid
Hvis dit hus ikke er beregnet til at blive opvarmet hele året (sommerhus)
Spørg din kommune om der er tilslutningspligt, hvor du bor. Bemærk at du ikke har pligt til at aftage fjernvarmen, kun til at blive tilsluttet og betale den faste afgift.

Prisen på fjernvarme
Fjernvarmeprisen varierer meget fra fjernvarmeværk til fjernvarmeværk, men prisen for at varme et gennemsnitligt hus er normalt lavere end prisen for at varme et gennemsnitligt hus op med oliefyr eller naturgas. Det har du selvfølgelig ikke meget glæde af, hvis du bor i et område med dyr fjernvarme, med sandsynligheden for, at du får forholdsvis billig fjernvarme er stor.

friar