Jordvarme

Jordvarmeanlæg udnytter varmeenergien i din havejord. Den kan give varme til både radiatorer, gulvvarme og varmt brugsvand.
Du kan reducere din årlige varmeudgift med op til 50 procent. Tjen investeringen hjem på 6 – 10 år. Jordvarme er nemt og stabilt i det daglige og ender som en overskudsforretning i løbet af sommeren tilføres det øvre jordlag store energimængder fra solen.

Da denne energi lagres i jorden ved forholdsvis lave temperaturer, 8 til 10°C, forsvinder den ikke igen i løbet af vinteren. Det øvre jordlag indeholder derfor et stort lager af akkumuleret solenergi, som automatisk genopfyldes hver sommer. Energien kan, ved hjælp af et slangesystem i jorden og en jordvarmepumpe, udtrækkes af jorden hele året og hermed anvendes til varmt vand og opvarmning af boligen.

Jordvarmepumpen tilsluttes et varmeoptagersystem (lavt temperaturniveau), som består af nedgravede plastrør i ca. 1 meters dybde og med en afstand på ca. 0,75m. Afhængigt af husets størrelse og isoleringsgrad nedgraves fra 200 til 600 meter slange og i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at nedgrave slangerne i 2 lag.

Slangerne er for større anlæg opdelt i 2-4 kredsløb, hvor hver enkelt slangeende tilsluttes et fordelerrør, som forbindes til jordvarmepumpen.
Når jordvarmepumpen er i drift, cirkuleres en afkølet væske (vand tilsat frostvæske) gennem slangerne. Herved opvarmes væsken af varmen i jorden, og jordvarmepumpen transporterer den genvundne solenergi til husets centralvarmeanlæg.

Sammenlignet med andre alternative energiformer, som eksempelvis direkte solvarme og vindenergi, har et jordvarmeanlæg den fordel, at det, uanset temperatur, sol og vind, kan levere alternativ energi i ubegrænsede mængder, når behovet er der.

Luft til vand

Med en luft til vand varmepumpe er der ikke behov for at grave eller bore. Energien optages i stedet direkte fra den omgivende luft ved hjælp af et luftmodul, som er placeret uden for huset. Forbindes til en varmepumpeenhed, der er placeret indendørs for at opnå optimal virkning.

Denne producerer varme og varmt vand.

Luft til luft

Luft til luft henter varmen fra udendørsluften og overfører den til et ventilationssystem. Systemet er ofte kombineret med en varmeveksler, som henter varme fra ventilationsluften indendørs. Nogle af disse systemer kan fungere som airconditionsystem om sommeren. Der afgives kun varme til opvarmning af boligen.

Varmt vand produceres at en ekstern elvandvarmer eller et solvarmeanlæg