Solenergi

Solcelleanlæg bliver ofte blandet sammen med solvarmeanlæg, men der er meget stor forskel på de to typer anlæg.

Solenergi

Solvarme-anlæg:

Solvarmeanlæg er forholdsvis simple anlæg, som producerer varmt vand fra solfangere, som udnytter solens varmestråling. Det varme vand supplerer husets egen varmtvandsforsyning fra husets varmeanlæg

Solvarmeanlæg består af en eller flere solfangere og en varmtvandsbeholder. De to dele er forbundet med rør, der indeholder en frostsikker væske. Når solens stråler rammer solfangeren, opvarmes væsken i solfangeren. En cirkulationspumpe sender derefter væsken videre til husets varmtvandsbeholder, hvor den afgiver sin varme til det vand, du skal bruge i husholdningen.

Varmtvandsbeholderen, som skal være særlig forberedt til solvarme, er normalt en høj og slank type på 200-300 liter. Røret med den opvarmede frostsikre væske løber ind i bunden af vandbeholderen, hvorved varmen afgives til vandet.

Det hele foregår enkelt og automatisk: En elektronisk styring måler hele tiden temperaturen både oppe i solfangeren og nede i bunden af varmtvandsvandbeholderen. Så snart væsken i solfangeren er varmere end brugsvandet i vandbeholderen, starter cirkulationspumpen, og den varme væske fra solfangeren pumpes ned til varmtvandsbeholderen, hvor den afgiver sin varme, inden den ledes tilbage til fangeren for at blive opvarmet af solen igen.

Der findes flere typer solvarmeanlæg. Du kan vælge et, som udelukkende opvarmer husets brugsvand, men du kan også vælge et lidt større anlæg, der også bidrager til boligopvarmningen. Styringen i solvarmeanlægget sørger for den rigtige fordeling af solvarmen mellem vandbeholder og radiator/gulvvarme.

Solcelle-anlæg

Solcelleanlæg producerer elektricitet ud fra solens lysstråling på samme måde, som f.eks. en lommeregner med fotocelle producerer strøm til lommeregneren ud fra lysets fra vinduet eller fra en kontorlampe. Blot producerer et solcelleanlæg langt mere strøm. Et solcelleanlæg producerer jævnstrøm og for at strømmen kan bruges i vores almindelige elinstallationer på 230 V, er det nødvendigt at omdanne jævnstrømmen til 230 V vekselstrøm i en såkaldt inverter eller vekselretter.

Solceller er kort fortalt halvledere, der omsætter solens lys til elektricitet.
Det er ikke solens stråler, men lysindfaldet, der aktiverer solcellen, så også på overskyede dage producerer solcellerne strøm. Solcellerne samles i paneler i forskelligt antal for at opnå en bestemt effekt

Et solcelleanlæg består i princippet af et antal solcellemoduler og en inverter.
Antallet af solcellemoduler bestemmer så, hvor meget strøm anlægget producerer, og inverteren (eller vekselretteren) omdanner ­solcellernes jævnstrøm til 230 V vekselstrøm, som så kan tilsluttes det almindelige elnet. Man må max. installere 6 kW effekt i private hjem og det dækker de fleste husstandes elforbrug.

Taget skal helst være sydvendt og med en hældning på 35-40 grader for at give solcellerne størst udbytte. Du skal have en autoriseret el-installatør til at montere inverteren og slutte den til el-måleren. Installatøren sørger for alt papirarbejdet samt den endelige godkendelse fra dit el-selskab. Husk, at solcellerne producerer høj spænding, så det skal omgås med omtanke.

Ønsker du af forskellige årsager ikke at placere solcellerne på taget, har du mulighed for at placere dem i haven. De kan monteres på et fast stativ, halvtag eller lignende eller, endnu bedre, monteres på en såkaldt ‘sol tracer’, som er en drejelig, motorstyret mast, som automatisk følger solen rundt på dens bane over himlen, og derved hele dagen lang får solens stråler direkte ned på solpanelerne. Fastmonterede paneler vender kun direkte mod solen (peak) et kort tidsrum i løbet af dagen. Så montering på sol tracere giver 30-45% større udbytte af solcellerne. Således skal du reelt anvende tilsvarende færre solcellepaneler for at producere den samme mængde strøm.

Et solcellemodul består af en samling glasagtige plader, der er opbygget af silicium-lag med hhv. positiv og negativ ladning. Disse plader kaldes solceller eller fotovoltaiske celler (foto = lys og voltaisk = elproducerende). Når sollyset opfanges af solcellemodulerne, produceres jævn-strøm, hvis styrke afhænger af størrelsen på solcellemodulet og sollysets intensitet.

Solcelleanlægget
Sammensættes af en række solcelle-moduler som kobles i serie og parallel til den ønskede effekt og spænding er op-nået, der er ingen reelle begrænsninger for størrelsen af anlæg, og de kan dimensio-neres til en effekt på op til mange millio-ner Watt.

Inverteren (vekselretteren)
Strømmen ledes via samleboksen til inverteren der omdanner jævnstrømmen fra solcellerne til 230 Volt vekselstrøm. Vekselstrømmen ledes herefter ud til eget forbrug eller til det eksisterendene.

Få et uforpligtende tilbud

Start dialogen i dag, og få et uforpligtende tilbud på din kommende varmepumpe. Vi kan kontaktes på telefon: 20 12 28 33 eller på email: tonny@stenlosevvs.dk. Du er også mere end velkommen, til at udfylde kontaktformularen.